A beruházás ismertetése

A világ egyes részein - Brazília, USA - a bioetanol motorhajtóanyagként történő felhasználása mára már olyan jelentős arányú, amely révén ez már számottevően befolyásolja ezen országok kőolajalapú üzemanyag felhasználását - s így a kőolajtól való függőségüket. Az EU ehhez képest mérsékelt, de így is ambiciózusnak nevezhető terveket dogozott ki a bioüzemanyagok felhasználására: a 2005. évi 2 % részarányukat 2010-ig 5,75 %-ra kívánja emelni. (Itt az előnyös környezeti hatásuk jelenti az elsődleges motivációt.) Ezáltal az EU etanoligénye a 2005. évi 4 millió m3-ről 12 millió m3-re nő. Ez a 8 millió m3-es piacbővülés fantasztikus lehetőséget teremt Magyarország tervezett bioetanol termelési fejlesztései számára, hiszen az évi 3 millió tonnás kukorica többlettermelésünk nyersanyag bázisán Magyarországon potenciálisan előállítható 1 millió m3-nyi etanol önköltségét tekintve Európában még a Braziliából érkező etanollal is versenyképes lehet.

A Kabára tervezett etanol-biogáz üzemünk a Hajdúsági löszhát és a Sárrét közel 100 ezer hektáros kiváló kukoricatermő területének a közepén jelenik meg az évi 300.000 tonnás (30-35 ezer ha) nyersanyag igényével. Ezen túl a beruházási helyszín versenyképességét fokozó adottságai közé sorolhatók: Cukorgyár működtetése során megszületett infrastrukturális, logisztikai rendszerek (mezőgazdasági úthálózat, vasúti rendező pályaudvar, energetikai kapcsolatok) jól működő integrációs szervezetek, gyakorlatok. Erre a bázisra könnyen átültethető az új feldolgozó üzem, nyersanyag igényét biztosító termelési rendszer, amelyet kiegészít a térségben ugyancsak jól kiépült, jól méretezett, korszerűnek tekinthető kukorica szárító-tároló kapacitás.

A beruházást megvalósító projekt-cég alapítói Hajdú-Bihar megye jelentős agrár-vállalkozói, akik saját kapacitásaik és az általuk integrált több száz mezőgazdasági termelő révén rendelkeznek azzal az erővel, képességgel, már működő kooperációkkal, amely a biztonságos nyersanyagellátó rendszer működtetéséhez szükséges.

Projektfejlesztő partnerünk, a Duna Fejlesztési Kft. versenyeztette a magyarországi megvalósításra számításba vehető technológiákat, s berendezés-szállítókat mind hatékonyság, mind beruházási költség és szállítóképesség tekintetében. Ez alapján osztrák fermentációs technológia kerület kiválasztásra, melyet már több országba telepítettek. (Argentína, Kína, Horvátország, Csehország, Finnország, Franciaország stb.) Magyarországon hasonló technológiát alkalmaznak a HUNGRANA Kft-nél, Szabadegyházán.

A kukoricát több fokozatú darálókon keresztül finom szemcséjűvé alakítják és szuszpenziót képeznek. Ezt enzim és gőz alkalmazásával elfolyósítják, majd a keményítőt szintén enzim segítségével cukorrá alakítják. Fermentorokban élesztővel a cukrokat alkohollá erjesztik. A képződő széndioxidot tisztítják s cseppfolyósítják. Az alkoholt desztillálókban töményítik, finomítják, majd molekulaszűrő segítségével víztelenítik, s végül tárolják.

Környezetvédelmi szempontból igen előnyös, hogy a bioetanol üzem szoros kapcsolatban fog működni a mellé telepítendő biogáz-előállító üzemmel, ugyanis az alkohol lepárlás után visszamaradt "cefre" és a magas szerves anyag tartalmú más technológiai vizek közvetlen felhasználásra kerülhetnek a biogáz előállításához. A biogáz elégetésével villamos energiát termelünk és értékesítünk. E közben képződő termikus energia bőven biztosítja az etanol üzem hőigényét. Az energiatermelés végén jelentkező komposzt trágyaként hasznosítható a nyersanyagtermelő területeken.