Célok

Az Eastern Sugar Zrt. kabai cukorgyárának bezárása következtében alapjaiban megváltozott gazdasági és társadalmi helyzet állt elő a cukorgyár közvetlen és közvetett vonzáskörzetében. Az EM-Bioetanol Kft. a cukorgyári dolgozók elbocsátása miatt a püspökladányi kistérségben kialakult súlyos foglalkoztatási problémára kínál megoldást, mivel a beruházási szakasszal párhuzamosan mintegy 60 fő, volt cukorgyári alkalmazott átképzését és 80-90 fő határozatlan idejű foglalkoztatását kívánja megvalósítani.

A közvetlenül létrehozott 80 db új munkahelyen túlmenően lehetőség nyílik a helyi KKV-szektor megerősítésén és az iparterületre történő új vállalkozások betelepülésén keresztül a cukorgyár bezárását követően veszélybe került munkahelyek megtartására, illetve további új munkahelyek teremtésére.

A cukorgyár bezárása miatt kialakult nehéz helyzetben az érintett térségnek jelentős kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek leküzdésére az EM-Bioetanol Kft. az alábbi lehetőségekben lát megoldást:

  • A térségben új alapokra kívánja helyezni a feldolgozóipart, ami egyrészt a mezőgazdasági termékek nem élelmiszeripari célú felhasználását jelenti, másrészt maga után vonja a primer ágazat differenciálódását és diverzifikációját is.
  • Elősegíti a szerkezetváltást a mezőgazdasági termelésben, annak érdekében, hogy a korábbi cukorrépa termelők rövid időn belül alkalmazkodni tudjanak az új feldolgozóipari üzemek mennyiségi és minőségi követelményeihez.
  • A térség vállalkozásai elsősorban a különböző horizontális és vertikális együttműködésekkel, termelői, értékesítési, beszállítói hálózatok, valamint tematikus klaszterek kialakításával válhatnak meghatározó gazdasági erővé. Ennek érdekében magalakult a Kabai Klaszter Kft. , amely ezen célok elérését és magvalósítását tűzte ki célul.
  • Ahhoz, hogy a fenti, részben új területeken a vállalkozások meg tudjanak felelni a piaci kihívásoknak, figyelmet kell fordítani a különböző témájú képzésekre, átképzésekre, valamint a térség problémáira fókuszáló tanácsadásokra.