Partnerség

Az EM-Bioetanol Kft. célja, hogy a jelenlegi kabai ipari területen, és a később kialakuló Ipari Park területén infrastrukturális és szellemi szolgáltatást nyújtson a majdan betelepülő vállalkozások számára. Ezeknek a tevékenységek ellátására, valamint az Ipari Park működtetésére jött létre a Kabapark Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. p>Ezen túlmenően a meglévő infrastrukturális és logisztikai szolgáltatások mellett olyan fejlesztéseket, minőségbeli javításokat kívánunk végrehajtani, melyek révén javul az ipari terület gazdasági kihasználtsága és beépítettsége. Ezáltal prognosztizálható, hogy a betelepülő vállalkozások versenyképessége, termelékenysége javulni fog.

Potenciális beruházási lehetőségek

  • Zöldenergiát termelő biomasszaerőmű
  • A bioetanol és biogáz termelése során felszabaduló melléktermékekre alapozott takarmánygyártás
  • Üvegházi termelés, CO2-felhasználás
  • Agrárlogisztikai központ létesítése
  • Gyakorlati kutatóhelyek, laboratóriumok kiépítése